Моторни Масла

Какво трябва да знаем за моторните масла

Двигателно масло е синтетичен или петролен продукт, чиято цел е да смазва възлите и детайлите в двигателя с вътрешно горене при нормални и екстремни натоварвания. Освен да смазват, качествените моторни масла трябва да отвеждат част от топлината, която се отделя при работа на двигателя и да отмиват нагара и отлаганията, които остават при продължителна работа. Характеризират се със следните по-важни физични и химични свойства:

motorni masla
Моторно масло
 1. Вискозитет на маслото
 2. Обемна плътност
 3. Вискозитетен индекс
 4. Точка на възпламеняване
 5. Температура на застиване
 6. Съдържание на механични примеси
 7. Съдържание на изкуствени добавки
 8. Стабилност на маслото

Видове моторни масла

Синтетични масла

Синтетичните масла се получават чрез изкуствени химични процеси и се състоят от един или няколко основни компонента. Поради тази причина те са по-устойчиви на високи и ниски температури, а свойствата им могат да се контролират по-лесно. Поради начина им на получаване те имат доста по-висока цена от минералните масла. Съществуват три различни метода за производство на синтетични масла, класифицирани от API (Американски Петролен Институт) в следните групи:

 1. API Group V - Естерни и диестерни съединения. Базови масла, които са 100% синтетични химични съединения и се получават чрез кондензация на киселина с алкохол. Притежават изключителни експлоатационни характеристики, но са неколкократно по-скъпи от група IV и група III.
 2. API Group IV - Поли-алфа-олефини (Polyalphaolefin - PAO). Базови масла, които са 100% синтетични химични съединения. Получават се чрез полимеризация на алфа-олефини. Притежават много добри качества и относително ниска цена.
 3. API Group III - Хидрокрекинг (Hydrocrack Synthese - HCS). Базови масла получени от суров нефт. Произвеждат се чрез по-дълъг процес, насочен към постигане на по-чисто базово масло чрез силно хидрокрекиране - пречистване с по-високо налягане и топлина. Притежават вискозитетен индекс над 120, повече от 90% наситени мастни киселини и по-малко от 0,03% сяра.

Минерални масла

Минералните масла се получават директно чрез дестилация от нефта без допълнителна обработка. Тук са включени API Group II и API Group I. Те са смес от много и най-различни въглеводороди. Съставът на маслата варира с качеството на нефта и условията на получаване. Поради тази причина те са сравнително нискокачествени. За да се гарантират определени показатели, устойчивост и др. най-често е необходимо добавянето на добавки/присадки.

 1. API Group II - Базови масла с вискозитетен индекс от 80 до 120, повече от 90% наситени мастни киселини и по-малко от 0,03% сяра.
 2. API Group I - Базови масла с вискозитетен индекс от 80 до 120, по-малко от 90% наситени мастни киселини и повече от 0,03% сяра.

Спецификации на маслата по SAE

Society of Automotive Engineers (SAE) дефинира вискозитета на маслата. Обозначенията имат вида "SAE xxW-yy" като числото преди буквата W (winter - зима) обозначава вискозитета при ниски температури, а числото след W - вискозитета при високи (работни) температури. Колкото по-голямо е числото толкова по-висок е вискозитета на маслото при ниски/високи температури. При ниски температури е желателно маслото да е с колкото се може по-нисък вискозитет, с което се улеснява стартирането на двигателя. При работни температури обаче е желателно той да е достатъчно висок, за да се гарантира доброто смазване на двигателя. Тъй като вискозитета на повечето вещества намалява рязко с увеличаване на температурата, и за да се гарантират едновременно и двете условия на маслата, се добавят различни полимери с пространствена структура, която зависи силно от температурата. При ниска температура полимерната верига е под формата на "топчета" а при висока те се "разгъват" и увеличават изкуствено вискозитета на маслото. Маслата със SAE 5W-yy или SAE 0W-yy са обикновено синтетични, докато стандартните минерални масла имат вискозитет от порядъка на SAE 15W-40 или SAE 20W-50.

Видове двигателни масла, класифицирани по SAE.

0W-8, 0W-12, 0W-16, 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 5W-16, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-40, 20W-50, 20W-60

Спецификации на маслата по API

Класификацията на American Petroleum Institute (API) дефинира качествените показатели на маслата. Тя има вида "API-Sx" за бензинови двигатели (S-Service) и "API-Cx" (C-Commercial) за дизелови двигатели. "x" е буква, която показва качеството на маслото, колкото тя е "по-голяма", толкова по-високи са качествените показатели. Масло с API-SB следователно е по-качествено от масло с API-SA. Актуалните моторни масла имат API-SN или по-високи (за бензин) и API-CF или по-високи (за дизел). API отразява условията в САЩ (температури, конструкция на автомобилите и др.). Освен нея съществува и класификация на армията на САЩ (MIL).

Спецификации на маслата по ACEA

Класификацията на Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA) отразява характеристиките на маслата в Европа. Различните приложения на моторните масла по европейската класификация на ACEA са описани със следните букви:

Бензинови двигатели за леки автомобили

 • ACEA A1 Категория за т.н. Fuel-Economy – моторни масла с особено нисък High-Temperature - High-Shear вискозитет (HTHS, 3.5 mPas). Предпочитани класове на вискозитет са: Xw-20, Xw-30.
 • ACEA A2 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла.
 • ACEA А3 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла с по-високи изисквания от А2. Превъзхожда А2 по отношение на загубите при изпарение, чистотата на буталата и стабилността при окисляване.
 • ACEA A5 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла. Отговаря на А3, но с по-нисък HTHS-вискозитет. При тестване с масло 15W-40 се наблюдава намаляване разхода на гориво с минимум 2.5%.
 • ACEA A7 Нова категория от 05/2021. Моторни масла за бензинови двигатели с High SAPS, ниска скорост на предварително запалване и защита от износване на двигатели с DI (Direct Injection) и турбо компресор.

Дизелови двигатели за леки автомобили

 • ACEA B1 Категория за Fuel-Economy моторни масла с особено нисък HighTemperature-High-Shear-вискозитет (отговаря на A1).
 • ACEA B2 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла.
 • ACEA B3 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла. Превъзхожда В2 по отношение на износването, чистотата на буталата и стабилността на вискозитета при отделяне на сажди.
 • ACEA B4 Категория за дизелови двигатели с директно впръскване (TDI).
 • ACEA B5 Отговаря на ACEA B4, но с по-нисък HTHS-вискозитет. При тестване в сравнение с масло 15W-40 се наблюдава намаляване разхода на гориво с минимум 2.5%.
 • ACEA B7 Нова категория от 05/2021. Моторни масла за дизелови двигатели с High SAPS, ниска скорост на предварително запалване и защита от износване на двигатели с DI (Direct Injection) и турбо компресор.
 • ACEA C1 Спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.5%. С по-нисък HTHS 2.9mPas (Ford).
 • ACEA C2 Спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.8%. С по-нисък HTHS 2.9mPas (PEUGEOT).
 • ACEA C3 Спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.8%. С HTHS 3.5 mPas (Daimler Chrysler / BMW).
 • ACEA C4 Спецификация от 02/2007 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.5%. С HTHS 3.5 mPas (RENAULT).
 • ACEA C5 Спецификация от 12/2016 за Fuel-Economy масла, която заменя A1 и B1. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.8%. С по-нисък HTHS 2.9 mPas. Предпочитани класове на вискозитет са: 0w-20, 5w-20.
 • ACEA C6 Нова спецификация от 05/2021 за удължени интервали за смяна, с допълнителен тест за Fuel-Economy и средни нива на сулфатна пепел - mid SAPS. Високотемпературен вискозитет на срязване минимум - HTHS 2.6 mPas. Предпочитани класове на вискозитет са 0w-20.

Масла за товарни автомобили

 • ACEA E4 Базирана на MB 228.5. Няма тест на двигател OM 364 A, но има на Mack T8 T8E, удължени интервали за смяна, подходящо за Euro III двигатели.
 • ACEA E6 за двигатели с EGR, с или без филтър за твърди частици и за SCR NOx катализатори, препоръчва се за двигатели с филтър за твърди частици в комбинация с несъдържащо сяра гориво, съдържание на сулфатна пепел 1%.
 • ACEA Е7 за двигатели без филтър за твърди частици (повечето двигатели с EGR и SCR NOx катализатор). Съдържание на сулфатна пепел - макс. 2%.
 • ACEA E9 за двигатели с или без филтър за твърди частици, за двигатели оборудвани с EGR и SCR NOx катализатори, препоръчва се за двигатели с филтър за твърди частици в комбинация с несъдържащо сяра гориво, съдържание на сулфатна пепел 1%, подходящо за Euro V и Euro VI двигатели.

Кратко обучение за двигателните маслa