МОТОРНИ МАСЛА

Какво трябва да знаем за моторните масла!

Двигателно масло е синтетичен или петролен продукт, Моторни маслачиято цел е да смазва възлите и детайлите в двигателя с вътрешно горене в нормални и екстремни натоварвания. Освен да смазват, качествените моторни масла трябва да отвеждат част от топлината, която се отделя при работа на двигателя и да отмиват нагара и отлаганията, които остават при продължителна работа. Характеризират се със следните по-важни физични и химични свойства:

  • вискозитет на маслото
  • специфично тегло
  • вискозитетен индекс
  • температура на запалване
  • температура на застиване
  • съдържание на механични примеси
  • съдържание на изкуствени добавки
  • стабилност на маслото

  Видове моторни масла.

  Синтетични масла

  Синтетичните масла се получават чрез изкуствени химични процеси и се състоят от един или няколко основни компонента. Поради тази причина те са по-устойчиви на високи и ниски температури, а свойствата им могат да се контролират по-лесно. Поради начина им на получаване те имат доста по-висока цена от минералните масла. Съществуват три различни метода за производство на синтетични масла, класифицирани от API (Американски Петролен Институт) в следните групи:

  1. API Group V - Естерни и диестерни съединения. Базови масла, които са 100% синтетични химични съединения и се получават чрез кондензация на киселина с алкохол. Притежават изключителни експлоатационни характеристики, но са неколкократно по-скъпи от група IV и група III.
  2. API Group IV - Поли-алфа-олефини (Polyalphaolefin - PAO). Базови масла, които са 100% синтетични химични съединения. Получават се чрез полимеризация на алфа-олефини. Притежават много добри качества и относително ниска цена.
  3. API Group III - Хидрокрекинг (Hydrocrack Synthese - HCS). Базови масла получени от суров нефт. Произвеждат се чрез по-дълъг процес, насочен към постигане на по-чисто базово масло чрез силно хидрокрекиране - пречистване с по-високо налягане и топлина. Притежават вискозитетен индекс над 120, повече от 90% наситени мастни киселини и по-малко от 0,03% сяра.

  Минерални масла

  Минералните масла се получават директно чрез дестилация от нефта без допълнителна обработка. Тук са включени API Group II и API Group I. Те са смес от много и най-различни въглеводороди. Съставът на маслата варира с качеството на нефта и условията на получаване. Поради тази причина те са сравнително нискокачествени. За да се гарантират определени показатели, устойчивост и др. най-често е необходимо добавянето на добавки/присадки.

  1. API Group II - Базови масла с вискозитетен индекс от 80 до 120, повече от 90% наситени мастни киселини и по-малко от 0,03% сяра.
  2. API Group I - Базови масла с вискозитетен индекс от 80 до 120, по-малко от 90% наситени мастни киселини и повече от 0,03% сяра.

  Спецификации на маслата по SAE.

  Society of Automotive Engineers (SAE) дефинира вискозитета на маслата. Обозначенията имат вида "SAE xxW-yy" като числото преди буквата W (winter - зима) обозначава вискозитета при ниски температури, а числото след W - вискозитета при високи (работни) температури. Колкото по-голямо е числото толкова по-висок е вискозитета на маслото при ниски/високи температури. При ниски температури е желателно маслото да е с колкото се може по-нисък вискозитет, с което се улеснява стартирането на двигателя. При работни температури обаче е желателно той да е достатъчно висок, за да се гарантира доброто смазване на двигателя. Тъй като вискозитета на повечето вещества намалява рязко с увеличаване на температурата, и за да се гарантират едновременно и двете условия на маслата, се добавят различни полимери с пространствена структура, която зависи силно от температурата. При ниска температура полимерната верига е под формата на "топчета" а при висока те се "разгъват" и увеличават изкуствено вискозитета на маслото. Маслата със SAE 5W-yy или SAE 0W-yy са обикновено синтетични, докато стандартните минерални масла имат вискозитет от порядъка на SAE 15W-40 или SAE 20W-50.

  Видове двигателни масла, класифицирани по SAE.

   0W-8, 0W-12, 0W-16, 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 5W-16, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-50, 20W-60

  Спецификации на маслата по API.

  Класификацията на American Petroleum Institute (API) дефинира качествените показатели на маслата. Тя има вида "API-Sx" за бензинови двигатели (S-Service) и "API-Cx" (C-Commercial) за дизелови двигатели. "x" е буква която показва качеството на маслото, колкото тя е "по-голяма", толкова по-високи са качествените показатели. Масло с API-SB е следователно по-качествено от масло с API-SA. Актуалните моторни масла имат API-SL или по-високи (за бензин) и API-CF или по-високи (за дизел). API отразява условията в САЩ (температури, конструкция на автомобилите и др.). Освен нея съществува и класификация на армията на САЩ (MIL).

  Спецификации на маслата по ACEA.

  Класификацията на Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA) отразява характеристиките на маслата в Европа. Различните приложения на моторните масла по европейската класификация на ACEA са описани със следните букви:

  • A1 Категория за т.н. Fuel-Economy –моторни масла с особено нисък High- Temperature-High-Shear –вискозитет (HTHS, <3.5 mPas ). Предпочитани класове на вискозитет са: Xw-20, Xw-30.
  • A2 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла.
  • А3 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла с по-високи изисквания от А2. Превъзхожда А2 по отношение на загубите при изпарение, чистотата на буталата и стабилността при окисляване.
  • A5 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла. Отговаря на А3, но с по-нисък HTHS-вискозитет. При тестване с масло 15W-40 се наблюдава намаляване разхода на гориво с минимум 2.5%.

  Дизелови двигатели за леки автомобили

  • B1 Категория за Fuel-Economy-моторни масла с особено нисък HighTemperature-High-Shear-вискозитет (отговаря на A1).
  • B2 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла.
  • B3 Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла. Превъзхожда В2 по отношение на износването, чистотата на буталата и стабилността на вискозитета при отделяне на сажди.
  • B4 Нова категория за дизелови двигатели с директно впръскване (TDI).
  • B5 Отговаря на ACEA B4, но с по-нисък HTHS-вискозитет. При тестване в сравнение с масло 15W-40 се наблюдава намаляване разхода на гориво с минимум 2.5%.
  • C1 Спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.5%. С по-нисък HTHS < 2.9mPas (Ford).
  • C2 Спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.8%. С по-нисък HTHS < 2.9mPas (PEUGEOT).
  • C3 Спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.8%. С HTHS > 3.5 mPas (Daimler Chrysler / BMW).
  • C4 Спецификация от 02/2007 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.5%. С HTHS > 3.5 mPas (RENAULT).
  • C5 Нова спецификация от 12/2016 за Fuel-Economy масла, която заменя A1 и B1. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.8%. С по-нисък HTHS < 2.9 mPas. Предпочитани класове на вискозитет са: 0w-20, 5w-20

  Товарни автомобили с дизелови двигатели

  • E4 Базирана на MB 228.5. Няма тест на двигател OM 364 A, но има на Mack T8 & T8E, удължени интервали за смяна, подходящо за Euro III двигатели.
  • E6 за двигатели с EGR, с или без филтър за твърди частици и за SCR NOx катализатори, препоръчва се за двигатели с филтър за твърди частици в комбинация с несъдържащо сяра гориво, съдържание на сулфатна пепел < 1%.
  • Е7 за двигатели без филтър за твърди частици (повечето двигатели с EGR и SCR NOx катализатор). Съдържание на сулфатна пепел - макс. 2%
  • E9 за двигатели с или без филтър за твърди частици, за двигатели оборудвани с EGR и SCR NOx катализатори, препоръчва се за двигатели с филтър за твърди частици в комбинация с несъдържащо сяра гориво, съдържание на сулфатна пепел < 1%, подходящо за Euro V и Euro VI  двигатели.

    Кратко обучение за двигателните маслa